Seremonirom

I Bergen har vi flere seremonirom som kan benyttes. Det mest vanlige av livsnøytrale seremonirom er Møllendal kapell. Her er det to kapell som kan benyttes; Store kapell med 150 sitteplasser og Lille kapell med 50 sitteplasser. Vi har også Øvsttun kapell med 100 sitteplasser og Solheim kapell med 79 sitteplasser.
Ønsker dere å leie et av disse kapellene kan vi ordne dette for dere.
Prisliste for leie ser dere her.

Kontakt oss

Ring oss på 55 18 90 00
eller