Etter samtalen

Etter planleggingssamtalen starter vi organisering av seremonien.
Dere får korrektur av oss på blomsterhilsener, dødsannonse og programheftet.
Dere får også tilsendt et detaljert prisoverslag med de tjenester og varer
som er valgt, så snart som mulig etter planleggingssamtalen.
Dette blir vanligvis sendt via e-post.

Kontakt oss

Ring oss på 55 18 90 00
eller